Utskriftsversion

Klicka här för att visa tråden i forumet

Trädgårdsforumet _ Bygga _ Lägga plattor på tjockt gruslager

Skickat av: Bassman 11-07-2016, 18:28

Vi har grävt ur en halvmeter lerjord framför garageinfarten. Lagt mark isolering, bärlager och ett tjockt gruslager överst.
Nu är det svårt att köra in till garaget så jag tänkte lägga plattor direkt på gruset. Jag tar ur så mycket att plattorna ligger i jämnhöjd med gruslagret.
Håller plattorna att köra på med detta underlag?

Skickat av: Bengalow 11-07-2016, 21:05

Punktbelastning från en bil fordrar en plattjocklek på 40-50 mm, tätt lagda på väl komprimerad grus, eller makadam, om du inte önskar att plattorna skall sjunka och bilda rännor. Det finns många goda råd att hämta på Google, och även betongindustrin tipsar.
Vad har isoleringen där att göra? Vad isolerar du emot - kyla eller värme?

Skickat av: Bassman 12-07-2016, 09:43

Tack för Dina synpunkter
Isoleringen skyddar mot tjälskador.
Det är i Norra Jämtland plattorna skall läggas och det gäller betongplattor.

Skickat av: Bengalow 12-07-2016, 10:59

Isolering använder man för att avskilja kyla från värme. Vad jag kan förstå, så har du inte den skillnaden på en garageuppfart, eftersom det inte finns någon värmekälla. Jag skulle ta bort isoleringen, så att markvärmen kommer upp och trycker undan vätan. Vatten tenderar att dras mot kalla ytor, d.v.s. att kondensera, i motsättning till alla andra vätskor, som vill förångas. Det tjocka sandlager du lägger har heller ingen sprängkraft som framkallar tjälskott. Ett helt onödigt åtagande och utgift. En viktig sak är emellertid att dränera uppfarten, så att överskottsvatten inte rinner ner mellan plattorna, och orsakar isbildning undertill, vid snabba temperaturomslag på våren, som kan lyfta hela anläggningen.

Skickat av: Bassman 14-07-2016, 11:11

Hela området har byggts på gammal sjöbotten och vi har blålera som grund. Det är den vi isolerar mot så att inte kyla (-20C) påverkar den och den skjuter upp på våren som den gjorde tidigare.