Gräskarpen
Särskilt i mindre sjöar och dammar har man funnit gräskarpen vara den enklaste och snabbaste vägen för att rädda vattnen. Att kostnaden brukar ligga endast på en bråkdel av vad konventionella metoder betingar gör knappast metoden mindre attraktiv. Gräskarparna kommer nog därför att fortleva i våra vatten, även om det kanske behövs nya efter ett par decennier.

Gräskarpar kan beställas i olika storlekar www.hh-ss.se