För några år sedan hade jag oxalis regnelli i en balkonglåda. De trivdes jättebra. Balkongen får sol 10-11 och 14-16.
Balkonglådan hänger mot öster.