Bassman
Vi har grävt ur en halvmeter lerjord framför garageinfarten. Lagt mark isolering, bärlager och ett tjockt gruslager överst.
Nu är det svårt att köra in till garaget så jag tänkte lägga plattor direkt på gruset. Jag tar ur så mycket att plattorna ligger i jämnhöjd med gruslagret.
Håller plattorna att köra på med detta underlag?
Bengalow
Punktbelastning från en bil fordrar en plattjocklek på 40-50 mm, tätt lagda på väl komprimerad grus, eller makadam, om du inte önskar att plattorna skall sjunka och bilda rännor. Det finns många goda råd att hämta på Google, och även betongindustrin tipsar.
Vad har isoleringen där att göra? Vad isolerar du emot - kyla eller värme?
Bassman
Tack för Dina synpunkter
Isoleringen skyddar mot tjälskador.
Det är i Norra Jämtland plattorna skall läggas och det gäller betongplattor.
Bengalow
Isolering använder man för att avskilja kyla från värme. Vad jag kan förstå, så har du inte den skillnaden på en garageuppfart, eftersom det inte finns någon värmekälla. Jag skulle ta bort isoleringen, så att markvärmen kommer upp och trycker undan vätan. Vatten tenderar att dras mot kalla ytor, d.v.s. att kondensera, i motsättning till alla andra vätskor, som vill förångas. Det tjocka sandlager du lägger har heller ingen sprängkraft som framkallar tjälskott. Ett helt onödigt åtagande och utgift. En viktig sak är emellertid att dränera uppfarten, så att överskottsvatten inte rinner ner mellan plattorna, och orsakar isbildning undertill, vid snabba temperaturomslag på våren, som kan lyfta hela anläggningen.
Bassman
Hela området har byggts på gammal sjöbotten och vi har blålera som grund. Det är den vi isolerar mot så att inte kyla (-20C) påverkar den och den skjuter upp på våren som den gjorde tidigare.
Detta är en "enklare" version av forumet. För att se forumet med formatering och bilder kan du klicka här.
       
Copyright © 2011 Odla.nu. All rights reserved.
          
Startsida    Frågor & svar    Bloggar    Kalender    Köp & sälj    Forum    Kontakt & Info    Länkar    Vykort
 
Inne   Ute   Balkong och uterum   Växthus   Växtlexikon