silos
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/forskn...ar-5214711.aspx

Detta om något är mycket skrämmande att insekter försvinner väldigt snabbt!
Gossen Ruda
Slutsatserna är lite tveksamma. Visst sker det nedgångar och då särskilt i områden där man använder mycket insekticider, men inte rent generellt. Samtidigt finns det områden där antalet ökar. Vi har i Sverige fått flera nya arter som invandrat söderifrån när klimatet nu förändras.
Mjärden
Det beror på vilka insekter, som minskar i antal. De insekter som pollinerar blommar är mycket viktiga, men myggor i mängder kan man klara sig utan. Sen spelar det roll vilka ingrepp människorna gör i naturen och den klimatuppvärmning som pågår. Jag har dock inget förslag på hur vi skall kunna bromsa minskningen av vissa insekter, då mina kunskaper på området är för bristfälliga.
silos
Ja människor hör hela tiden ingrepp på naturen som till ex.kalhyggen och att plantera bara granar etc

Undrar hur daltandet av vägar och gator påverkar insekter,djuren och naturen?
Mjärden
CITAT (silos @ 18-02-2019, 22:28) *
Ja människor hör hela tiden ingrepp på naturen som till ex.kalhyggen och att plantera bara granar etc

Undrar hur daltandet av vägar och gator påverkar insekter,djuren och naturen?

??? hur daltar man en väg ???
Gunilla T
CITAT (Mjärden @ 18-02-2019, 21:22) *
Det beror på vilka insekter, som minskar i antal. De insekter som pollinerar blommar är mycket viktiga, men myggor i mängder kan man klara sig utan. Sen spelar det roll vilka ingrepp människorna gör i naturen och den klimatuppvärmning som pågår. Jag har dock inget förslag på hur vi skall kunna bromsa minskningen av vissa insekter, då mina kunskaper på området är för bristfälliga.


Nej, det beror inte på vilka insekter som minskar eller försvinner därför att allt hänger samman och är beroende av varandra i ett ekosystem. Skulle myggorna försvinna skulle t.ex. den svartvita flugsnapparen få svårt med att föda upp sina ungar. Det handlar inte om vilka insekter vi gillar eller ogillar därför att alla har sin betydelse i näringskedjan.

De insekter vi inte behöver är de som invandrar pga varmare klimat. De har ingen naturlig plats i vår natur och våra ekosystem och risken med nya insekter är att de saknar naturliga fiender i vår natur. Då blir de snabbt dominanta och stora skadegörare som t.ex. den spanska skogssnigeln. Det är likadant med en del främmande växter som inte hör hemma här men som numera överlever, t.ex. parkslide.

Det är mångfalden som är det bästa skyddet och när den balansen rubbas för mycket uppstår problem. Vi har ersatt våra skogar med granplantager tvärt emot all tillgänglig kunskap om artvariationens skyddande effekt. Nu äts dessa monokulturer upp av granbarkborren som i förra sommarens hetta hann med att svärma två gånger.

Skogsägare har skäl till oro inför kommande säsong.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/doende...ystem-kollapsar
Mjärden
"Det är mångfalden som är det bästa skyddet.." citat från ovan. Precis, det borde de sk "miljömänniskorna" tänka på när de förespråkar att vi skall sluta äta kött och minska ner antalet kor i landskapet. Resultatet blir att skogen tar över mer och mer och de insekter som lever i kohagarna dör ut och "enfalden" blir ännu större.
Gunilla T
CITAT (Mjärden @ 21-02-2019, 19:57) *
"Det är mångfalden som är det bästa skyddet.." citat från ovan. Precis, det borde de sk "miljömänniskorna" tänka på när de förespråkar att vi skall sluta äta kött och minska ner antalet kor i landskapet. Resultatet blir att skogen tar över mer och mer och de insekter som lever i kohagarna dör ut och "enfalden" blir ännu större.Nu vet jag förstås inte vem som avses med s.k. miljömänniskorna men verkligheten är nog mera komplicerad än så bl.a. har det stor betydelse vad vi ersätter köttet med. Kött är också ett vidare begrepp än enbart kor.

Läs vad en miljövän som är insatt i ämnet skriver om vår matproduktion;
http://tradgardenjorden.blogspot.com/2019/...ttdebatten.html

johnny_j
[quote name='Gunilla T' date='22-02-2019, 07:36' post='1752483']
vad vi ersätter köttet med.

/quote]
Vi ska inte ersätta köttet. Vi ska sluta transportera det över kontinenter.
Mjärden
Det är väl ett I-landsalternativ att välja bort kött. (vi kan åtminstone välja bort "tumörkött" från Polen)
Jag såg en en naturfilm från Himalaya och där visade man bla hur många naturfolk levde. Det var inte så att de kunde välja bort viss typ av föda för att det inte vara bra för klimatet utan de fick ta tillvara vad naturen hade att erbjuda och samtidigt utnyttja de djur och växter som hjälpte dem när de skaffade eller odlade sin mat. Intressant var när man fick följa en grupp, som hämtade honung. Efter att ha kört bort bina med rök klättrade man upp och hämtade honung, men inte så mycket att binas existens var hotad. Giftormar dödade man inte utan fångade in dem och släppte ut dem i djungeln. Risodlarna hade god hjälp av insektsfångande grodor osv.
Om nu kornas utsläpp skulle vara så miljöförstörande varför märktes det inte på klimatet tidigare och vad skall vegetarianerna gödsla sina grödor med utan kogödsel ?
Gunilla T
Jag har aldrig påstått något sådant så ang. kossornas metan utsläpp så får du ställa frågan till dem som anser det vara problem. Det är alltid nettoeffekten som räknas.

Likaså ang. gödseln, jag är inte vegetarian.
sparvuggla
CITAT (Mjärden @ 23-02-2019, 19:10) *
Det är väl ett I-landsalternativ att välja bort kött. (vi kan åtminstone välja bort "tumörkött" från Polen)
Jag såg en en naturfilm från Himalaya och där visade man bla hur många naturfolk levde. Det var inte så att de kunde välja bort viss typ av föda för att det inte vara bra för klimatet utan de fick ta tillvara vad naturen hade att erbjuda och samtidigt utnyttja de djur och växter som hjälpte dem när de skaffade eller odlade sin mat. Intressant var när man fick följa en grupp, som hämtade honung. Efter att ha kört bort bina med rök klättrade man upp och hämtade honung, men inte så mycket att binas existens var hotad. Giftormar dödade man inte utan fångade in dem och släppte ut dem i djungeln. Risodlarna hade god hjälp av insektsfångande grodor osv.
Om nu kornas utsläpp skulle vara så miljöförstörande varför märktes det inte på klimatet tidigare och vad skall vegetarianerna gödsla sina grödor med utan kogödsel ?


Döda växtdelar är bra gödselmedel. Naturen sköter det bäst själv. Om 100 år äter ingen kött och alla människor mår bättre utan sjukdomar.
Gunilla T
Såvitt jag vet är det inte metanutsläpp från idisslare som är problemet utan det har blivit något av humoristisk tolkning över det hela och de som inte är insatta i frågan gillar att framhålla just kossornas pruttande som ett problem. Det blir något lustigt och löjeväckande över hela frågan vilket säkert är avsikten också. Metan är ju en växthusgas som är mer potent än koldioxid men den har en stor fördel, den är inte lika långlivad i atmosfären som t.ex. koldioxid.


Det stora problemet är importen av djurfoder, framförallt soja som importeras i stora mängder från Brasilien. Där skövlas regnskog för att ge mark till sojaodlingen som går till våra djur. Sojan odlas med stora mängder bekämpningsmedel som anses mycket farliga och är förbjudna inom EU. Där ligger det stora problemet samt den stora markanvändningen som krävs för att producera djurfoder.
johnny_j
Brasiliens "Trump" lär inte göra saken bättre heller ... angry.gif
https://www.landlantbruk.se/politik/brasili...r-kott-och-soja

andersen
Insekters död.
Gunilla T
Det har varit känt under många år att bekämpningsmedel, tillhörande gruppen neonicotinoider är de som förorsakat en omfattande insektsdöd. EU förbjöd tre av ämnena under en försöksperiod av några år, däribland värstingen imidakloprid.

Sockerbetsodlare i Sverige ansökte om dispens och fick stöd av Kemikalieinspektionen att använda bekämpningsmedlet på odlingarna, allt enligt principen att ekonomin gör före säkerhet och miljö.

Naturskyddsföreningen överklagade beslutet vid Nacka tingsrätt och fick rätt av domstolen.


Läs mera här;
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2019/0...ngmedel-stoppas
silos
CITAT (Mjärden @ 19-02-2019, 01:28) *
??? hur daltar man en väg ???


Jag menade saltandet av vägar!
Gunilla T
Jordbruksmarken innehåller mängder med rester av bekämpningsmedel - förstås, allt annat vore väl önsketänkande. Det stora bekymret är kemikaliecocktails där olika ämnen reagerar med varandra och bildar nya ämnen. Ingen har idag någon egentlig kontroll över vad detta innebär.

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2019/0...s-jordbruksmark
Mjärden
Oroväckande att glyfosat används i så många länder och att det även är tillåtet i Sverige om än i begränsad omfattning. Om Miljöpartiet lade ner mer kraft på att få ner giftanvändningen i Sverige och mindre åt att höja skatt och moms på skatt kanske de kunde återfå förtroendet bland folk i allmänhet.
Gossen Ruda
CITAT (Gunilla T @ 04-03-2019, 07:26) *
Jordbruksmarken innehåller mängder med rester av bekämpningsmedel - förstås, allt annat vore väl önsketänkande. Det stora bekymret är kemikaliecocktails där olika ämnen reagerar med varandra och bildar nya ämnen. Ingen har idag någon egentlig kontroll över vad detta innebär.

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2019/0...s-jordbruksmark


Drevet går vidare, kanske dags för lite eftertanke? Den beryktade kemikaliecocktailen kanske inte ens finns eftersom ingen påvisat något sådant. Men när det gäller att skrämmas går det bra med alla tunna argument. Som att hävda att Roundup dödar alla växter. Joo, men det är det medlet är till för. Ingen skriver dock att det bryts ner snabbt. Jag har sått gräs på mark där jag använt Roundup 2 veckor tidigare, det gick bra. Om man sen hittar inaktiva nedbrytningsrester långt efteråt har ingen betydelse. Och låt oss slå fast att INGEN någonsin hittat något samband med cancer. Det påverkar INTE insekter, bara växter. Indirekt kanske insekter påverkas om vissa växter försvinner men detta sker även vid mekanisk jordbearbetning. Man pratar om resistenta växter på länken, vad gäller det? Resistenta mot vad? DDT är för övrigt inte speciellt giftigt i normala koncentrationer, däremot kan det lagras i kroppen. Glyfosat är INTE giftigt för vattenlevande organismer, däremot är det tillsatta vätningsmedlet det. Det finns Roundup med annat vätningsmedel men det får av någon märklig anledning inte säljas i Sverige. Kanske vill Kemikalieinspektionen att det skall bli skador på vattenmiljön? Nämnda inspektion vill också förbjuda privatpersoner att använda medlet trots att bönderna är de stora användarna.
Gunilla T
CITAT (Gossen Ruda @ 04-03-2019, 21:47) *
Drevet går vidare, kanske dags för lite eftertanke? Den beryktade kemikaliecocktailen kanske inte ens finns eftersom ingen påvisat något sådant. Men när det gäller att skrämmas går det bra med alla tunna argument. Som att hävda att Roundup dödar alla växter. Joo, men det är det medlet är till för. Ingen skriver dock att det bryts ner snabbt. Jag har sått gräs på mark där jag använt Roundup 2 veckor tidigare, det gick bra. Om man sen hittar inaktiva nedbrytningsrester långt efteråt har ingen betydelse. Och låt oss slå fast att INGEN någonsin hittat något samband med cancer. Det påverkar INTE insekter, bara växter. Indirekt kanske insekter påverkas om vissa växter försvinner men detta sker även vid mekanisk jordbearbetning. Man pratar om resistenta växter på länken, vad gäller det? Resistenta mot vad? DDT är för övrigt inte speciellt giftigt i normala koncentrationer, däremot kan det lagras i kroppen. Glyfosat är INTE giftigt för vattenlevande organismer, däremot är det tillsatta vätningsmedlet det. Det finns Roundup med annat vätningsmedel men det får av någon märklig anledning inte säljas i Sverige. Kanske vill Kemikalieinspektionen att det skall bli skador på vattenmiljön? Nämnda inspektion vill också förbjuda privatpersoner att använda medlet trots att bönderna är de stora användarna.


Vi har diskuterat detta ämne många gånger för länge sedan och vi kan väl vara överens om att ingen av oss har ändrat åsikt i frågan och att vi inte är överens wink.gif

Det som kallas för kemikaliecocktail är en allmän kunskap om kemiska ämnen som reagerar med varandra, det sker hela tiden. Inget konstigt med det, det är därför man kan koka potatis i en aluminiumkastrull men inte koka sylt och saft för då sker en kemisk reaktion, det känner du säkert till.
Att naturen reagerar med resistens är heller inget konstigt, efter överanvändning av antibiotika har vi nu en problematisk situation med ökad antibiotikaresistens i världen.
Samma sak har hänt med glyfosat användningen, en del ogräs utvecklar resistens. Glyfosat marknadsfördes en gång som det mest miljövänliga preparatet eftersom man inte behövde använda starkare medel. Nu är den tiden förbi när man fått stora problem med glyfosat resistent växtlighet.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?...artikel=5540695
Gunilla T
CITAT (Mjärden @ 04-03-2019, 19:03) *
Oroväckande att glyfosat används i så många länder och att det även är tillåtet i Sverige om än i begränsad omfattning. Om Miljöpartiet lade ner mer kraft på att få ner giftanvändningen i Sverige och mindre åt att höja skatt och moms på skatt kanske de kunde återfå förtroendet bland folk i allmänhet.Det som är oroväckande är den globala monopolsituationen vad gäller bioteknikföretag i världen. Nu finns det tre, fyra jätteföretag som kontrollerar allt från utsäde till skörd. 2016 köpte tyska Bayer upp Monsanto till det blygsamma priset av 560 miljarder kronor och så var ytterligare en konkurrent borta.

Med GMO grödor (glyfosat resistenta grödor) fick man ett nytt ekonomiskt och juridiskt system in i jordbrukssektorn som inskränkte äganderätten och motverkade konkurrens. Bönderna fick inte längre spara utsädet utan enligt det patent Monsanto hade tvingades bönderna köpa nytt GMO utsäde varje år. Patent går före äganderätt.


Den här frågan är så mycket större än både Miljöpartiet och Sverige. Att kräva att ett litet parti i ett litet land skall kunna påverka glyfosatanvändningen är som att hoppas på att Anderssons diversehandel i Korpilombolo kräver att all annan knäckebrödsförsäljning inom EU skall stoppas till förmån för Andersons eget knäckebrödsmärke.

"Folk i allmänhet" vill inte stoppa glyfosatanvändningen, bönderna är helt beroende av den numera och det handlar om stora ekonomiska förluster om den skulle förbjudas. Många jordbruk skulle slås ut.

Det används stora mängder glyfosat i våra trädgårdar, vanligt folk skulle skrika högt om det förbjöds och förbud skulle vara som spiken i kistan för vilket politiskt parti som helst. Tyvärr används medlet felaktigt på grusgångar och stenläggningar där den biologiska aktiviteten är låg. Där läcker mycket ner i våra grundvatten.
Gossen Ruda
CITAT (Gunilla T @ 05-03-2019, 07:42) *
Vi har diskuterat detta ämne många gånger för länge sedan och vi kan väl vara överens om att ingen av oss har ändrat åsikt i frågan och att vi inte är överens wink.gif

Det som kallas för kemikaliecocktail är en allmän kunskap om kemiska ämnen som reagerar med varandra, det sker hela tiden. Inget konstigt med det, det är därför man kan koka potatis i en aluminiumkastrull men inte koka sylt och saft för då sker en kemisk reaktion, det känner du säkert till.
Att naturen reagerar med resistens är heller inget konstigt, efter överanvändning av antibiotika har vi nu en problematisk situation med ökad antibiotikaresistens i världen.
Samma sak har hänt med glyfosat användningen, en del ogräs utvecklar resistens. Glyfosat marknadsfördes en gång som det mest miljövänliga preparatet eftersom man inte behövde använda starkare medel. Nu är den tiden förbi när man fått stora problem med glyfosat resistent växtlighet.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?...artikel=5540695


Nu är det en enorm skillnad mellan att använda en aluminiumkastroll och att bespruta ogräs. Risken att de olika kemikalierna skulle reagera med varandra ute på fälten är oerhört liten, de hittar helt enkelt inte varandra. Många förfasar sig när man hittat glyfosat i exempelvis dricksvatten men läser man noggrannt ser man att det handlar om miljondelar. Bara en homepat skulle tro på någon effekt av detta. Det finns fö en hel massa naturliga förkomster av diverse otrevliga ämnen i dricksvattnet som ingen nämner.

Resistens? Tja, vad är problemet? Man får sluta spruta och återgå till handrensning så det är väl bara bra?
Kusten
Insekterna har minskat. Vi som kört bil i mörker sen unga år har alla märkt det.
Döda insekter på vindruta och strålkastare är sällsynt nu för tiden !

Kanske det är bekvämt att slippa stanna och torka rutor på långkörningar ....
Gossen Ruda
CITAT (Kusten @ 05-03-2019, 09:16) *
Insekterna har minskat. Vi som kört bil i mörker sen unga år har alla märkt det.
Döda insekter på vindruta och strålkastare är sällsynt nu för tiden !

Kanske det är bekvämt att slippa stanna och torka rutor på långkörningar ....

Det finns nog dåligt med dokumenterade undersökningar men det stämmer säkert, man klaga inte bara på Roundup. Inte heller på insektsmedel. Det har skett en enorm omvandling av jordbruksmarken på de sista decennierna. Borta är alla smågårdar och istället här vi fått stora sammanhängande fält. Smågårdarna köps upp, husen rivs och trädgårdarna försvinner. Diken läggs igen, gärdsgårdar rivs bort, odlingsrösen och åkerholmar tas bort. Förr fanns det diken utefter de flesta vägar, nu odlar man ända ut till vägbanan. Det finns inte plats för annat än åkermark så var skall småkrypen bo? Det är rationellt men inte så bra för den biologiska mångfalden. Fast å andra sidan pressas priset på spannmål vilket vi kanske uppskattar i affären.
Gunilla T
Håller med dig om det du skriver, vill tillägga ännu en sak. Våra f.d. skogar som systematiskt ersätts av granplantager är oerhört artfattiga miljöer.

Allt detta har stor påverkan på den biologiska mångfalden och då borde vi väl göra mindre av allt som skadar, inte mer?
Fjolårets torka har inverkat på våra matpriser som förväntat, nu är det brist på utsäde också p.g.a torkan och då lär importen öka vilket säkert också kommer att höja matpriset.
Gunilla T
Mera galenskaper på gång. Maria Wetterstrand har på regeringens uppdrag utrett frågan om biobränsle till flyget.

Detta är fullkomligt vansinnigt, tror knappt det är sant.

http://skyddaskogen.se/sv/
andersen
CITAT (Gossen Ruda @ 04-03-2019, 21:47) *
Drevet går vidare, kanske dags för lite eftertanke? Den beryktade kemikaliecocktailen kanske inte ens finns eftersom ingen påvisat något sådant. Men när det gäller att skrämmas går det bra med alla tunna argument. Som att hävda att Roundup dödar alla växter. Joo, men det är det medlet är till för. Ingen skriver dock att det bryts ner snabbt. Jag har sått gräs på mark där jag använt Roundup 2 veckor tidigare, det gick bra. Om man sen hittar inaktiva nedbrytningsrester långt efteråt har ingen betydelse. Och låt oss slå fast att INGEN någonsin hittat något samband med cancer. Det påverkar INTE insekter, bara växter. Indirekt kanske insekter påverkas om vissa växter försvinner men detta sker även vid mekanisk jordbearbetning. Man pratar om resistenta växter på länken, vad gäller det? Resistenta mot vad? DDT är för övrigt inte speciellt giftigt i normala koncentrationer, däremot kan det lagras i kroppen. Glyfosat är INTE giftigt för vattenlevande organismer, däremot är det tillsatta vätningsmedlet det. Det finns Roundup med annat vätningsmedel men det får av någon märklig anledning inte säljas i Sverige. Kanske vill Kemikalieinspektionen att det skall bli skador på vattenmiljön? Nämnda inspektion vill också förbjuda privatpersoner att använda medlet trots att bönderna är de stora användarna.


Finns det någon möjlighet att du ändrar dej ang giftet Roundup, du har ju ända sedan jag kom i kontakt med dej för första gången varit någon form av lobbyist för giftet.
Gossen Ruda
CITAT (andersen @ 05-03-2019, 16:35) *
Finns det någon möjlighet att du ändrar dej ang giftet Roundup, du har ju ända sedan jag kom i kontakt med dej för första gången varit någon form av lobbyist för giftet.

Nä, jag gillar bekämpningsmedlet Roundup och har haft stor nytta av det. Kanske vinner jag kampen mot kirskål, slide, klasespirea, kvickrot och andra ogräs i år eller nästa år. Eftersom jag själv använder det ser jag lätt alla överdrifter och lögner som sprids av miljömuppar med dåliga kunskaper eller rymligt samvete.
Gunilla T
CITAT (Gossen Ruda @ 05-03-2019, 21:25) *
Nä, jag gillar bekämpningsmedlet Roundup och har haft stor nytta av det. Kanske vinner jag kampen mot kirskål, slide, klasespirea, kvickrot och andra ogräs i år eller nästa år. Eftersom jag själv använder det ser jag lätt alla överdrifter och lögner som sprids av miljömuppar med dåliga kunskaper eller rymligt samvete.Nu blir jag förvånad över att du fortfarande kämpar med dessa ogräs. Du har ju besprutat ogräsen under många år och ofta skrivit det som du nu skriver, de har minskat och innevarande år eller nästa kommer de att vara borta. Att parkslide inte går att bekämpa med Roundup har många fått erfara men övriga ogräs borde ju vara borta för längesedan. Kanske marknadsföringen av Roundup är överdriven eller hur ska man tolka det?
Gossen Ruda
CITAT (Gunilla T @ 06-03-2019, 07:44) *
Nu blir jag förvånad över att du fortfarande kämpar med dessa ogräs. Du har ju besprutat ogräsen under många år och ofta skrivit det som du nu skriver, de har minskat och innevarande år eller nästa kommer de att vara borta. Att parkslide inte går att bekämpa med Roundup har många fått erfara men övriga ogräs borde ju vara borta för längesedan. Kanske marknadsföringen av Roundup är överdriven eller hur ska man tolka det?

Jag har varit för försiktig, just för att inte vilja skada det som skall vara kvar. Dessutom har jag haft annat att göra så ogräset har kunnat expandera. Men det duger inte att tassa på i ullstrumpor, nu är det Stålex-stövlar som gäller. Parkslide går alldeles utmärkt att bekämpa men man får vara ihärdig, det duger inte med en omgång. Alternativet till sprutning är uppgrävning av alla rötter till 2 meters djup. När kirskålen har växt in i andra växter som astilbe är det svårt men nu är det allmän sprutning som gäller. Det som dör får ersättas. Ett problem har varit lite lövängsartade ytor med gräs, vitsippor och andra vårblommor, storrams och liknande. För att inte tala ett stort bestånd kungsängsliljor. Men jag passade på på eftersommaren när det mesta blommat över och sprutade då. Gräset är återsått, det gick bra efter några veckor, så nu väntar jag bara på om och när det övriga kommer upp. Handrensning är helt omöjligt på sådana ytor.
Mjärden
Jag håller inte med ang kirskål. För tre år sedan tog jag över en ny lott och i ena kanten hade kirskålen etablerat sig kraftigt. Jag grävde upp och plockade kirskålsrötter i mängder och bar ut dem lade dem i en brant mot en väg. Förra året fortsatte jag min manuella bekämpning och vid årets slut fanns det max 5 plantor kvar. Så med enträget arbete har jag lyckats utrota kirskålen i mitt land till 99 % utan att använda Roundup.
Svårare har det varit med åkervinda, där jag nu jobbat lika ihärdigt i två år, men får nog ägna årets säsong till att plocka de vita stjälkarna, innan jag besegrat denna envisa växt,
men Roundup never !
Gossen Ruda
Jo, i ett trädgårdsland är det relativt lätt att gräva upp rötterna. Det har jag själv gjort. Men hur gör du en rabatt med en massa blommor, under träd och buskar, bland stenar och i ängar där det finns en massa andra växter som inte gillar att grävas upp?
Mjärden
CITAT (Gunilla T @ 05-03-2019, 16:14) *
Håller med dig om det du skriver, vill tillägga ännu en sak. Våra f.d. skogar som systematiskt ersätts av granplantager är oerhört artfattiga miljöer.

Allt detta har stor påverkan på den biologiska mångfalden och då borde vi väl göra mindre av allt som skadar, inte mer?
Fjolårets torka har inverkat på våra matpriser som förväntat, nu är det brist på utsäde också p.g.a torkan och då lär importen öka vilket säkert också kommer att höja matpriset.

Det är intressant det du skriver och vidimeras av en expert på vlltvård, som hävdar att älgarna svälter i våra skogar. En orsak är att man tagit bort lövvegetationen, vilket är älgens naturliga föda, och ersatt blandskogen med antingen tall eller granplanteringar. Då älgen saknar sin naturliga föda går den i stället på gran och tallplantorna och åsamkar stor skada för skogsägarna, därtill kommer att älgen skall konkurrera om födan med rådjuren. Den torra sommaren har förvärrat situationen för älgarna, men det är inte hela sanningen.
Mjärden
För att återgå till videon om glykofatbesprutningen av sojaplantagerna i Argentina. Hur kan jag som privatperson minimera risken att få i mig detta gift, utesluta sojaprodukter och äta kött i stället. Men är jag säker på att inte kreaturen fodrats med de besprutade sojabönorna och giftet ansamlas i deras kroppar och då får jag i mig det likaväl.

ps. jag har gått över till ekologiska bananer efter att ha fått beskrivet hur mycket gift som används vid uppodling och odling av bananer.
Gossen Ruda
CITAT (Mjärden @ 06-03-2019, 20:51) *
För att återgå till videon om glykofatbesprutningen av sojaplantagerna i Argentina. Hur kan jag som privatperson minimera risken att få i mig detta gift, utesluta sojaprodukter och äta kött i stället. Men är jag säker på att inte kreaturen fodrats med de besprutade sojabönorna och giftet ansamlas i deras kroppar och då får jag i mig det likaväl.

ps. jag har gått över till ekologiska bananer efter att ha fått beskrivet hur mycket gift som används vid uppodling och odling av bananer.

Sluta oroa dig och mumsa på. Skulle du få i dig lite glyfosat utsöndras det lika fort som det kom in och det gäller även för kreaturen. Vi har som bekant njurar. Växter saknar utsöndríngsorgan så där kan medlet ansamlas. Jag äter mycket sällan bananer så jag klarar mig från besprutningen.
sparvuggla
Vi (dom) säger ett och gör annat, som vanligt.

https://www.natursidan.se/nyheter/bekampnin...gre-perspektiv/
johnny_j
Gossen Ruda skrev: Sluta oroa dig och mumsa på. Skulle du få i dig lite glyfosat utsöndras det lika fort som det kom in och det gäller även för kreaturen. Vi har som bekant njurar

Vissa personer är konstant närvarande i aktiviteten att oroa sig.
På vilket sätt mår man bättre av det?
Blir man friskare av att oroa sig?
Blir samhället/landet/världen bättre av denna oro?

Ni orosmoment, skärp er och begrunda:
Oro är den ränta du betalar för att ta ut bekymmer från morgondagen.


Självklart kommer jag få skit för detta ... och ser fram emot det också smile.gif

Fotnot: Gossen Ruda är påläst och jag anser att han är mycket trovärdig
Mjärden
Det handlar inte om att oroa sig utan att anpassa sitt intag av födoämnen, så att minskar risken av att drabbas av framtida sjukdomar, jag äter tex ingen rökt mat, då förutom att jag inte mår bra av den är övertygad om att den på lång sikt kan orsaka tarmcancer.
Samma sak gäller att undvika att inandas ämnen, som orsakar besvär i andningsvägarna, men det kan jag utveckla vidare i en annan tråd
Gossen Ruda
CITAT (Mjärden @ 08-03-2019, 12:26) *
Det handlar inte om att oroa sig utan att anpassa sitt intag av födoämnen, så att minskar risken av att drabbas av framtida sjukdomar, jag äter tex ingen rökt mat, då förutom att jag inte mår bra av den är övertygad om att den på lång sikt kan orsaka tarmcancer.
Samma sak gäller att undvika att inandas ämnen, som orsakar besvär i andningsvägarna, men det kan jag utveckla vidare i en annan tråd


Nu kommer jag inte ihåg siffrorna men någon hävdade i en undersökning att man ökade risken för tarmcancer genom att äta rött kött. Särskilt charkuterivaror som korv mm. Även rökt dito. Det är säkert sant men man skall tänka på vissa saker. Även om man ökar risken finns det fortfarande en risk i botten, även om man INTE äter rött kött. Den risken är större än ökningen man får av köttätandet. Jag såg en siffra på 6000 nya fall om året i Sverige av tarmcancer. Av dessa har ungefär 4000 inte ätit kött i farliga mängder medans de övriga 2000 har ätit kött.

Fast nu pratade vi om glyfosat som ingen än så länge påvisat risker med att få i sig. Trots mängder med försök.
andersen
Tyskland skyndar på ett förbud.
Mjärden
CITAT (Gossen Ruda @ 08-03-2019, 14:24) *
Fast nu pratade vi om glyfosat som ingen än så länge påvisat risker med att få i sig. Trots mängder med försök.


Så du menar att den av andersen länkade videon inte har någon substans ? Doktorn som genomförde studien på befolkning som bodde i anslutning till de besprutade fälten hade ju tydliga siffror på högre förekomst av cancer och struma. Hans siffror visade på så stor skillnad att det inte kunde vara slumpen.
Gossen Ruda
CITAT (Mjärden @ 08-03-2019, 18:54) *
Så du menar att den av andersen länkade videon inte har någon substans ? Doktorn som genomförde studien på befolkning som bodde i anslutning till de besprutade fälten hade ju tydliga siffror på högre förekomst av cancer och struma. Hans siffror visade på så stor skillnad att det inte kunde vara slumpen.

Eftersom jag inte orkade se videon kan jag inte uttala mig om personen ifråga eller sanningshalten i siffrorna. Hur stor var undersökningen?
johnny_j
Äter du kött så kan du få cancer.
Äter du inte kött så kan du få cancer.
Röker du kan du få cancer.
Röker du inte kan du få cancer.

Mumsa på!
Mjärden
CITAT (Gossen Ruda @ 08-03-2019, 21:36) *
Eftersom jag inte orkade se videon kan jag inte uttala mig om personen ifråga eller sanningshalten i siffrorna. Hur stor var undersökningen?

Du kan ju kolla igenom den och bilda dig en egen uppfattning. Jag tycker att den var bra och informativ ända till sista delen, när reportern hamnade i Afrika, där framställningen blev en aning motsägelsefull. Inledningen hade en klar koppling till detta forum, då reportern besökte fröbanken på Svarlbard. Vad säger du själv om programmet, andersen ?
Detta är en "enklare" version av forumet. För att se forumet med formatering och bilder kan du klicka här.
       
Copyright © 2011 Odla.nu. All rights reserved.
          
Startsida    Frågor & svar    Bloggar    Kalender    Köp & sälj    Forum    Kontakt & Info    Länkar    Vykort
 
Inne   Ute   Balkong och uterum   Växthus   Växtlexikon