Har två plantor av Passandra som ger bra skörd men som nu fått bruna fläckar på bladen. Odlar tillsammans med tomater i stora och djupa odlingslådor i växthus med skuggning, god ventilation och solcellstyrd bevattning + lite med kanna. Har inte haft några problem tidigare under de 3 år jag ordnat på samma sätt. Göder nu med Biobact och hönsgödsel. Någon som kan ge tips om vad fläckarna beror på?