Jag har några småbalar hö som inte kan användas till foder men som täckmaterial. Finns det någon här som är intresserad av att hämta? De skänkes bort vid upphämtning, finns i Ljungbyhed utanför Klippan8 i Skåne.
Har även hästgödsel i torv som jag skänker bort vid upphämtning. Mycket mask i stacken och endast lite strå (foderrester) och spån.