Vad har ni att säga om dessa två öppna frågor med inga entydiga svar:

1. Vad anser ni vara bra val av träd för trädgården och varför?

2. Hur bör man tänka när man placerar sina träd?

Dessa två frågor tycker jag rymmer väldigt mycket så de är värda att fundera på. Dels finns det praktiska aspekter och sedan finns det mycket kring estetik. Det finns även ekologiska aspekter och även nyttoaspekter.

När det gäller praktiska aspekter tänker jag ex. träd som skapar skydd mot sommarhetta eller kall blåst. De träden måste klara av miljön och fylla sin funktion. De praktiska aspekterna innefattar även löven/barren, vilken härdighet de har och hur stora de blir på höjd och bredd. När det fäller estetik så brukar jag tänka på hur träden ser ut året om - vackra höstfärger, frukter, fin blomning, bladen/barren, barken, grenstruktur/krona osv. Ekologiska aspekter kan vara tidig blomning för insekter eller mat åt fåglarna. Nyttoaspekter är ex. fruktbärande träd.

Placering av träd innefattar också en hel del. En trädrad kan dels skydda effektivt mot vind eller forma ett uttryck i trädgården som kan bli väldigt häftigt. En grupp med träd kan skapa en viss känsla osv. Ibland hör man sedan gammalt att barrträd ska man ha i norr och lövträd i söder, kanske för att skapa bättre lokalt odlingsklimat och att minska blåst och sommarhetta.

Rent allmänt är jag förvånad över varför det inte planteras mer träd i trädgårdar. Särskilt när det finns bra prydnadsträd som inte blir jättestora. Många trädgårdar blir så otroligt tråkiga utan träd och det finns heller inget skydd mot varken sol eller vind. Jag får ibland känslan av att man tar bort träd för de blir för stora eller för att man inte orkar räfsa löv.. Träd kan ju göra allt för en trädgård och även ge många praktiska fördelar. Träd som insynsskydd och som vackert blickfång istället för att glo in i grannen tak eller köksfönster. Sen verkar det som om en del drar sig för att plantera träd för att man har svårt att veta hur man ska placera träden, men det är mest spekulation.

Så vad tänker ni? Har ni några regler gällande trädval och placering som ni hört eller tänkt ut?