Plantan_i_Stenskogen
Vi ska om några veckor ta ner en förvuxen granhäcken (se bilder) som hotar falla över grannhuset vid hård vind. Vi vill ersätta den med en friväxande blandhäck med bl.a. Hassel, Häggmispel, Syrén och eventuellt Rhododendron. Hur gör vi för att de nya växterna ska kunna etablera sig? Vi bor i växtzon 2. Vi har fått två olika alternativ:
1. Gropar mellan de kvarlämnade stubbarna med ny anpassad jord.
2. Gräva upp allt och ersätta med ny planteringsjord.

Hjälp!!
Gunilla T
Oj, det var en rejäl granhäck. Jag skulle inte lämna kvar stubbarna, det tar många år innan de förmultnar och när man tittar på den nya häcken kommer blicken att dras till stubbarna eftersom de är avvikande. Låt en maskin göra jobbet, det går enkelt och snabbt.

Du får räkna med att jorden är kraftigt utarmad efter granarna så det behövs en ordentlig jordförbättring innan plantering av nya växter. Planteringsjord är skräpjord, duger inte till mycket annat än sommarkrukor. Den är torvbaserad så den kommer att sjunka ihop rejält och risken är att det blir ett dike där växterna skall stå. Men visst kan man använda planteringsjorden om man blandar ut den med befintlig jord och gödslar med t.ex. naturgödsel. Eller så köper du ett lass riktig matjord.

Rhododendron kräver jord med lågt pH värde så det blir svåra att blanda med övriga växter.

Gräv bredare än djupt.
Huggorm
Ta dit en grävmaskin och och gräv bort stubbarna och gör ett planteringsdike 30cm djupt och två meter brett. Sedan ett lastbilslass med bra matjord. Att försöka odla där en gran har stått är lönlöst, granen suger upp all näring och släpper bara väl ursugna barr, som bildar en steril och kemiskt sur barrmylla som inget kul vill växa i. Nu har det kanske inte varit gran på platsen innan häcken kom dit och en generation är inte så illa, men på längre sikt löses näringsämnena upp av syran och lakas ur och jorden förvandlas till podzol.
Plantan_i_Stenskogen
Tack så mkt för kloka svar! Vi tar dem med oss till överläggningarna med grannarna.
Detta är en "enklare" version av forumet. För att se forumet med formatering och bilder kan du klicka här.
       
Copyright © 2011 Odla.nu. All rights reserved.
          
Startsida    Frågor & svar    Bloggar    Kalender    Köp & sälj    Forum    Kontakt & Info    Länkar    Vykort
 
Inne   Ute   Balkong och uterum   Växthus   Växtlexikon