Full version: Den svenska skogen
Sidor: 1, 2
Gunilla T
För en vecka sedan överlämnades Skogsutredningens betänkande till regeringen. Nyheterna har översvämmats av ilskna kommentarer, ingen är nöjd och konfliktytorna verkar oändliga.

Så hur står det till med den svenska skogen? Och hur tänker sig våra riksdagsledamöter det skall gå till när vi skall utöka biobränslet i våra transporter och flyg? Var finns den skog som skall bidra till att semesterresorna sänker sina koldioxidutsläpp?

https://www.natursidan.se/nyheter/nytt-init...amp-som-galler/
Huggorm
Det är ju bra att de kämpar mot kalhyggena, men det är en kamp som inte går att vinna. Timret är så lågt värderat att det krävs extremt stora volymer och snabb och effektiv avverkning för att det skall löna sig ordentligt. Stora ytor är helt enkelt lönsammare. Dessutom är det enklare eftersom det kräver mindre kunskaper hos den som sitter i maskinen, man behöver inte fundera på vilka träd som skall sparas. Och skall man vara riktigt petig så funkar det dåligt med plockhygge i södra Sverige där det inte blir tjäle, för att maskinerna skadar rötterna på kvarlämnade träd.

Men jag funderar fortfarande på när någon skall börja kämpa mot monokulturerna. Vilken metod man använder i skogsbruket spelar inte så stor roll då man ändå satsar på de träd som har allra minst positivt att tillföra naturen, det vill säga gran. Dessutom är gran inte bra för CO2-bindande eftersom den bygger upp förna mycket långsammare än lövfällande träd. Trädstammarna ingår i ett kretslopp där de tar koldioxid från luften när de växer, och släpper tillbaka den när de till slut bränns. Det material som tillsammans med diverse mineraler bildar matjordslagret blir däremot kvar. Den koldioxiden är bunden i princip för alltid.
Gunilla T
"Det material som tillsammans med diverse mineraler bildar matjordslagret blir däremot kvar. Den koldioxiden är bunden i princip för alltid."

Vet inte om jag uppfattar dig korrekt nu men du menar att den kolinlagring som skett i jorden inte påverkas av att träden försvinner?

I så fall delar jag inte din slutsats. Jorden som tidigare skyddades av trädens kronor, där lavar och mossor växte i skuggorna av träden ligger nu exponerad för brännande sol och vindar. Marktemperaturen förändras och den växtlighet som trivdes i denna speciella miljö dör bort, det är en drastisk förändring för växtlighet, insekter och djur. Detsamma gäller mikroorganismerna och svamparna under jordytan.

Svamparna lever i symbios med träden och får socker som träden skickar ner i rötterna. Svamparna hjälper träden med vatten och näring och är helt beroende av detta utbyte för att överleva. När träden huggs ner försvinner detta samarbete och svamparna dör av näringsbrist. Stubbar, grenar och rötter bryts ner och avger koldioxid, den tidigare levande skogen förvandlas från en kolsänka till en kolkälla, jorden - förnan kan inte längre behålla kolinlagringen.

Mikael Karlsson skriver i sin bok "Konsten att hugga träd och ha skogen kvar";

"Ett kalhygge som görs 2018 kommer fortfarande att utgöra en kolläcka 2030."

Huggorm
Ja okej, inte opåverkad men det blir åtminstone något kvar.
Gossen Ruda
Skall man ha kvar kol i marken får det ske i form av obundet kol, dvs inte oxiderat eller i förening med andra ämnen. Fritt kol är kemiskt mycket lite reaktivt och stannar mycket länge i jorden, kanske för evigt. Tänk stenkol som bildades under karbontiden för mer än 300 miljoner år sen. Enda chansen att detta kol återgår till koldioxidomloppet är via förbränning.
Gunilla T
Ja, och det är detta fossila stenkol som vi nu eldar upp och därmed förstör kolets kretslopp som i sin tur ger oss global uppvärmning.
Gossen Ruda
Eller kanske återför kolet till kretsloppet. Det beror lite på hur man ser det. Det vi gör nu är faktiskt att vi håller på att ta tillbaka joden till dinosuriernas tid eller ännu längre bort. Allt kol som finns lagrat som stenkol och olja har ju en gång varit koldioxid.
Gunilla T
CITAT (Gossen Ruda @ 07-12-2020, 14:35) *
Eller kanske återför kolet till kretsloppet. Det beror lite på hur man ser det. Det vi gör nu är faktiskt att vi håller på att ta tillbaka joden till dinosuriernas tid eller ännu längre bort. Allt kol som finns lagrat som stenkol och olja har ju en gång varit koldioxid.


Jag googlade på Karbon för 300 miljoner år sedan när stenkolet bildades - fascinerande och forskningen vet en hel del om vad som hände då. Jorden var då täckt av enorma skogar som sög upp koldioxid ur luften så till den grad att koldioxidhalten i atmosfären sjönk till 100 ppm, idag ligger den ungefär på 413 ppm.

Vår planet blev så kall att den riskerade bli en snöboll.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jorden...-kolet-bildades
Gossen Ruda
Jo, det har varit stora svängningar. Beträffande hur jorden blev grön igen så undrar jag om inte en syrgashalt på 35 % kan ha hjälpt till. Vid såna halter kan det mesta fatta eld, inklusive dessa skogar.
Mjärden
Jag har följt diskussionen ovan och drar slutsatsen att skogen har oerhörd stor betydelse för att stoppa den globala uppvärmningen, troligen mycket större än att begränsa människornas koldioxidutsläpp. Varenda frö och planta borde tas tillvara för att öka beskogningen och ett omedelbart stopp för skövlingen av regnskogen. (hur det nu skall gå till med såna ledare som Bonsario i Brasilien)
Huggorm
CITAT (Mjärden @ 08-12-2020, 23:05) *
Jag har följt diskussionen ovan och drar slutsatsen att skogen har oerhörd stor betydelse för att stoppa den globala uppvärmningen, troligen mycket större än att begränsa människornas koldioxidutsläpp. Varenda frö och planta borde tas tillvara för att öka beskogningen och ett omedelbart stopp för skövlingen av regnskogen. (hur det nu skall gå till med såna ledare som Bonsario i Brasilien)
Hur skall vi kunna klandra Brasilien när vi sköter våra egna skogar precis lika illa?
Gunilla T
CITAT (Huggorm @ 09-12-2020, 07:52) *
Hur skall vi kunna klandra Brasilien när vi sköter våra egna skogar precis lika illa?


Håller helt med dig, dessutom är det egna landets politik det enda vi kan påverka genom val. Så det hjälper föga att hänvisa problemen till "någon annans ansvar" vi kan inte göra ett dugg åt hur andra länder väljer att sköta sin natur.
Gunilla T
CITAT (Mjärden @ 08-12-2020, 23:05) *
Jag har följt diskussionen ovan och drar slutsatsen att skogen har oerhörd stor betydelse för att stoppa den globala uppvärmningen, troligen mycket större än att begränsa människornas koldioxidutsläpp. Varenda frö och planta borde tas tillvara för att öka beskogningen och ett omedelbart stopp för skövlingen av regnskogen. (hur det nu skall gå till med såna ledare som Bonsario i Brasilien)


Äganderätten i Sverige är stark, myndigheter kan inte begränsa eller förbjuda enskilda skogsägare att kalavverka sin skog och hämta hem vinsten. Det är bl.a. därför som Skogsutredningen väcker så mycket ilska. Några km från där jag bor, längs skogsvägen pågår just nu kalavverkning av ett stort område. Det är ingen vacker syn och såren efter skogsmaskinerna i denna blöta och varma vinter är förfärliga. Där tar man död på mängder av underjordiskt liv och såren läker aldrig. Ägare är Svenska kyrkan.

Koldioxidutsläpp har alltid sin början hos människan, vår livsstil, vår mat, vår konsumtion, våra resemönster och vårt behov av att värma våra hus vintertid och faktiskt en ny sak som ger mer och mer utsläpp, vårt ökade behov av kyla i en varmare värld, nämligen AC.

Amazonas avskogas för att ge plats för sojaodlingar och palmoljeplantager. Sverige importerar varje år 350 000 ton soja av vilket 90 procent går till foder för vår köttproduktion. Sojaodling kräver höga insatser av konstgödsel och transporterna bygger på fossilt bränsle.

Det är brist på produktiv åkermark i världen, det är fullt möjligt att odla soja i Sverige men förmodligen till ett mycket högre pris. Storskalig sojaodling i vårt land skulle då kräva avskogning vilket i sin tur minskar skogen som kolsänka, åter en konfliktyta. Samt naturligtvis avsevärt högre matkostnader som de flesta skulle protestera högt mot.

Palmolja som finns i mängder av olika konsumentprodukter driver fram avskogningen i regnskogarna. Om vi mangrant skulle sluta köpa palmoljeprodukter så kanske vi kunde minska en del av avskogningen men det är en chimär, vi bryr oss inte eller orkar inte alltid läsa vad produkten innehåller.

En ögonblicksbild av vad som sker på många håll i världen;

https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/...legal-palmolja/
Mjärden
CITAT (Gunilla T @ 09-12-2020, 13:09) *
Äganderätten i Sverige är stark, myndigheter kan inte begränsa eller förbjuda enskilda skogsägare att kalavverka sin skog och hämta hem vinsten. Det är bl.a. därför som Skogsutredningen väcker så mycket ilska. Några km från där jag bor, längs skogsvägen pågår just nu kalavverkning av ett stort område. Det är ingen vacker syn och såren efter skogsmaskinerna i denna blöta och varma vinter är förfärliga. Där tar man död på mängder av underjordiskt liv och såren läker aldrig. Ägare är Svenska kyrkan.

Koldioxidutsläpp har alltid sin början hos människan, vår livsstil, vår mat, vår konsumtion, våra resemönster och vårt behov av att värma våra hus vintertid och faktiskt en ny sak som ger mer och mer utsläpp, vårt ökade behov av kyla i en varmare värld, nämligen AC.

Amazonas avskogas för att ge plats för sojaodlingar och palmoljeplantager. Sverige importerar varje år 350 000 ton soja av vilket 90 procent går till foder för vår köttproduktion. Sojaodling kräver höga insatser av konstgödsel och transporterna bygger på fossilt bränsle.

Det är brist på produktiv åkermark i världen, det är fullt möjligt att odla soja i Sverige men förmodligen till ett mycket högre pris. Storskalig sojaodling i vårt land skulle då kräva avskogning vilket i sin tur minskar skogen som kolsänka, åter en konfliktyta. Samt naturligtvis avsevärt högre matkostnader som de flesta skulle protestera högt mot.

Palmolja som finns i mängder av olika konsumentprodukter driver fram avskogningen i regnskogarna. Om vi mangrant skulle sluta köpa palmoljeprodukter så kanske vi kunde minska en del av avskogningen men det är en chimär, vi bryr oss inte eller orkar inte alltid läsa vad produkten innehåller.

En ögonblicksbild av vad som sker på många håll i världen;

https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/...legal-palmolja/


Såg i tidningen idag att Brasilien skövlat 8 % av regnskogen på en yta motsvarande hela Sverige och jag menar att ett kraftfullt agerande mot Brasilien måste ske av världssamfunden. Sen är inte allt dåligt i Sverige, då det finns ansvarstagande skogsägare som sköter skogen på ett varsamt sätt tex min bror. Han köpte för några år sedan en gård i anslutning till sina egna i strid med en "skogsskövlare", som satt i system att köpa in gårdar och kalavverka.
Gunilla T
CITAT (Mjärden @ 10-12-2020, 22:58) *
Såg i tidningen idag att Brasilien skövlat 8 % av regnskogen på en yta motsvarande hela Sverige och jag menar att ett kraftfullt agerande mot Brasilien måste ske av världssamfunden. Sen är inte allt dåligt i Sverige, då det finns ansvarstagande skogsägare som sköter skogen på ett varsamt sätt tex min bror. Han köpte för några år sedan en gård i anslutning till sina egna i strid med en "skogsskövlare", som satt i system att köpa in gårdar och kalavverka.


Protester mot Brasiliens skövling av regnskog har pågått i decennier, från alla stora världssamfund till grupper av enskilda klimataktivister och bönder. Tyvärr har det inte varit framgångsrikt eftersom enskilda länder är suveräna och själva innehar beslutanderätten om hur de vill använda sina tillgångar, brukar benämnas som "Tragedy of commons"" allmäningens tragedi. Sedan kan man inte bortse från komplexiteten i det hela, vi föder upp kyckling, grisar och nötkreatur på brasiliansk soja. Hur mycket är enskilda konsumenter beredda att betala för svenskt kött för att rädda delar av regnskogen?

Självklart finns enskilda skogsägare som värnar om naturen, jag är själv skogsägare. Men problemet är att små områden av skog, fragmentariskt utspridda över landet inte är tillräckligt för att skydda arter. Avstånden är för stora och sedan kan man ifrågasätta vad som är skog, 5000 ha granplantage är inte samma som en artrik skog.

I södra Sverige räknas under 2 procent som gammelskog, i norr finns större områden men de är ständigt utsatta för avverkningshot, inte minst från statliga Sveaskog.
Gunilla T
Det finns en liten men aktiv förening, Skydda skogen där jag varit medlem i ca 15 år. De är kunniga och en del av deras arbete är att hålla koll på anmälda skogar för avverkning. De utför också ett omfattande ideellt arbete genom att identifiera skyddsvärda skogar.

Vill man veta mera om hur det står till med svenskt skogsbruk är detta en bra förening, jag törs nog säga att den stora allmänheten inte är speciellt insatt i vad som händer med vår natur.

Hedlandet, ett naturreservat där jag vandrat många gånger, plockat mängder med kantareller och njutit av den vackra och orörda skogen är nyss kalhuggen, finns en bild på Hedlandet i länken.

http://skyddaskogen.se/sv/
Mjärden
Jag bor i ett hyreshus i tättbebyggt område och ung 1 km från mig finns en skog ung 1,5x1 km och i ena kanten en mosse, där vi bla plockar bät. Nu planerar man för ett bostadsområde och skall även förstöra mossen genom att anlägga en stor lekplats där, detta trots att man vet att mossar är viktiga för ekosystemet. Skogen används även av en närliggande skola för uteaktiviteter samt många människor besöker området under sina promenader. Jag har gjort inlägg på fb under ett parti, men funderar på om jag skulle kunna kontakta någon annan tex kommunekologen.
Huggorm
Vi har ju haft en skenande befolkningsökning de sista åren och någonstans skall folk bo. Var man än bygger kommer man förstöra antingen natur eller åkermark.
Mjärden
CITAT (Huggorm @ 15-12-2020, 18:36) *
Vi har ju haft en skenande befolkningsökning de sista åren och någonstans skall folk bo. Var man än bygger kommer man förstöra antingen natur eller åkermark.

Ja, det är så politikerna resonerar, men man behöver inte välja områden, där mest naturvärden går förlorade. Lite märkligt i det här fallet är att öster om skogen finns ett stort industriområde, som man just nu utökar i sydlig riktning. Bostadsområdet blir granne med detta industriområde, där det närmast ligger bla en destruktionsanläggning, dessutom ett stort gravröse längst upp på höjden mot indstriområdet. På västra sidan om skogen ligger en kyrkogård med en anläggning för kremering, vilket kanske inte är det mest trevliga att bo granne med. Nej, jag anser att detta område är olämpligt som bostadsområde i synnerhet som det finns andra områden som är mer lämpade.
Gunilla T
Inte bara den svenska skogen, världens skogar försvinner i rasande fart - största protesten i EU; s historia.

http://skyddaskogen.se/sv/
Gunilla T
Biobränsle från skogen är inte hållbart skriver föreningen Skydda skogen.

EU subventionerar avverkning av skog för biobränsle vilket hotat biologisk mångfald och ger omedelbara koldioxidutsläpp.

http://skyddaskogen.se/sv/
Gunilla T
Sveaskogs VD får avgå efter massiv kritik.

https://supermiljobloggen.se/nyheter/sveask...-tvingass-avga/
Gunilla T
Länken innehåller en film om det svenska skogsbruket samt hur illa ställt det är med bevarandet av den biologiska mångfalden. Vi har så lätt att kritisera Brasilien och vad som händer med regnskogen och dess innevånare men hur står det egentligen till med vårt eget land?

Skogsindustrin har blivit duktiga på att dölja vad som egentligen försiggår och allt är inte lätt att genomskåda, till det krävs kunskap. Den här filmen kan vara en bra början.. ge våra skogar och alla dess innevånare lite av din tid, det är dom värda.

https://www.natursidan.se/nyheter/ny-film-b...iges-skogsbruk/
Zixten
CITAT (Gunilla T @ 10-01-2021, 13:59) *
Biobränsle från skogen är inte hållbart skriver föreningen Skydda skogen.

EU subventionerar avverkning av skog för biobränsle vilket hotat biologisk mångfald och ger omedelbara koldioxidutsläpp.

http://skyddaskogen.se/sv/


Min fråga är var vi skall ta vår energi ifrån?? Om nu biobränsle är så dåligt, och fossila bränslen inte är så bra heller (?) och kärnkraften skall stängas, vad återstår? oljeeldade kraftverk?? importerad el från tysk kolkraft?? Eller vad?

Det jag har sett så talar bara föreningar som skydda skogen om vad vi inte skall använda, inte ett ord om hur vi skall lösa energifrågan...

Mitt tips om man nu vill skydda skogen är att.
1. köp egen skog och sköt den "rätt"
2. se till att efterfrågan på skogsprodukter minskar genom att ta fram miljövänligare alternativ.

Gunilla T
Skydda skogen är en liten ideell förening med hög kompetens som verkar för att skydda kvarvarande gammelskogar med höga naturvärden och stor biologisk mångfald. Makten och ansvaret för energi i landet vilar enbart på regering och riksdag, en ideell förening har inget ansvar för denna grundläggande infrastruktur till medborgarna.

Tyvärr har man sålt ut och privatiserat elnätet, elnät är som bekant monopol. Ellevio, ett av Sveriges största elnät ägs av ett konsortium där ett kanadensiskt jättebolag är största ägare. En övertro på privatisering där allt handlar om högsta möjliga vinst som mål, inte säker, billig miljövänlig energi som människor i landet är helt beroende av.

Om vi skall ha kärnkraft eller inte har jag ingen uppfattning om eftersom jag är dåligt insatt i kärnenergi. Däremot är min uppfattning att om kärnkraften skall byggas ut bör vi öppna urangruvor i Sverige och bryta och anrika vårt eget uran, inte överlåta denna smutsiga hantering till andra länder.

Jodå, jag äger skog men det är en alldeles vanlig svensk skog som avverkats och återplanterats många gånger innan jag kom in i bilden. Just nu är den ett offer för granbarkborrarna.
Gunilla T
500 forskare uppmanar USA och EU att sluta ge stöd åt biobränslen från skogen.

- Det är vansinnigt att ge enorma subventioner till något som förvärrar klimatproblemen säger docent Stefan Wirsenius.

https://www.dn.se/sverige/forskare-uppmanar...ja-biobranslen/

Artikeln kan vara bakom betalvägg.
Gunilla T
När skogen kalhuggs skall den återplanteras men innan dess måste markberedning göras.

Markberedning låter väl som något positivt? Såhär ser det ut när maskinen arbetar, som taget ur en skräckfilm. Enorma koldioxidutsläpp, svampmycelet dör och både växter och djur blir offer för de väldiga maskinerna.

https://skyddaskogen.se/film-avslojar-ohall...-markberedning/
johnny_j
Kärnkraften ska bevaras och användas. MPs (Maktpartiets) krav att stänga kärnkraften för att istället elda med kol och olja är bara dumheter. När vi har acceptabla alternativa energikällor som motsvarar kärnkraften så kan den stängas ner. Inte förr.
Gunilla T
CITAT (johnny_j @ 24-02-2021, 17:10) *
Kärnkraften ska bevaras och användas. MPs (Maktpartiets) krav att stänga kärnkraften för att istället elda med kol och olja är bara dumheter. När vi har acceptabla alternativa energikällor som motsvarar kärnkraften så kan den stängas ner. Inte förr.


Undrar om ditt inlägg hamnade i fel tråd? Det stör mig inte iofs så jag svarar dig ändå. Du får gärna starta en ny tråd om du vill diskutera kärnkraft.

Sveriges energipolitik idag är baserad på Energiöverenskommelsen från 2016 som undertecknades av 5 riksdagspartier, syftet var att få till stånd en långsiktig energiplan som stöds av en riksdagsmajoritet. År 2019 lämnade M och KD överenskommelsen.

Det är inte förbjudet att starta upp ett kärnkraftverk i Sverige. Problemet hittills har varit att ingen vill investera i kärnkraft. Många anser att det är gårdagens energi. Dessutom är ff en del problem olösta. Den mellanförvaring av kärnavfall som man hittills använt är fullt inom ett år och den slutliga förvaringen är ännu inte löst.

Globalt baseras 2/3 av energiproduktionen på fossilt bränsle, endast 10% är kärnkraft. De olyckor som förknippas med kärnkraft ledde till att inga länder i världen satsade på att utveckla kärnkraften, det blev helt enkelt stopp på investeringar och därmed utveckling inom området. Och där befinner sig kärnkraften idag, tekniken är gammal och kapital saknas för innovationer.

Att ett litet 4% parti i Sverige skulle ha någon som helst påverkan på detta faller på sin egen orimlighet, MP har bara fått agera slagpåse för det mesta som inte faller i god jord. Verkligheten är både större och mer komplicerad än så.
Gunilla T
Granbarkborren har alltid funnits i vårt land men har egentligen inte betraktats som en skadeinsekt förrän sommaren 2018 när värmen och torkan plågade oss. Innan dess var det mestadels stormskadad skog som angreps.

Men med värmen kom anfallen från den lilla insekten, den svärmade två till tre ggr under säsongen och ställde till enorma skador i framförallt granplantagerna. Och det har fortsatt, många skogsägare har förlorat stora belopp och får bittert ångra den monokultur man odlat upp och som skulle gå i arv till barnen eller säkra en trygg ålderdom.

Så började rykten spridas om att naturskyddad skog var orsaken till att skadeinsekten spreds över landet. SLU genomförde en studie över skyddad natur och drog slutsatsen att det inte förhöll sig så. Det bästa skyddet mot barkborrarna är en artrik skog med hög biologisk mångfald. Skyddade skogar är just det.

Men nu börjar man i panik hugga ner skogar och ger tillstånd till icke godkända bekämpningsmedel i skyddade områden. Alla vet att den biologiska mångfalden är vårt bästa skydd men man agerar som om den kunskapen inte fanns.

https://supermiljobloggen.se/nyheter/icke-g...granbarkborren/

johnny_j
CITAT (Gunilla T @ 25-02-2021, 11:02) *
Undrar om ditt inlägg hamnade i fel tråd? Japp, det blev fel.

Att ett litet 4% parti i Sverige skulle ha någon som helst påverkan på detta faller på sin egen orimlighet


Nej, MP ensamma kan inte göra mycket men sossarna röstar med dem för att hålla sig kvar vid makten. Därav har olje- och kolkraftverk fått ett uppsving denna vinter.
Zixten
CITAT (Gunilla T @ 25-02-2021, 16:18) *
Granbarkborren har alltid funnits i vårt land men har egentligen inte betraktats som en skadeinsekt förrän sommaren 2018 när värmen och torkan plågade oss. Innan dess var det mestadels stormskadad skog som angreps.

Men med värmen kom anfallen från den lilla insekten, den svärmade två till tre ggr under säsongen och ställde till enorma skador i framförallt granplantagerna. Och det har fortsatt, många skogsägare har förlorat stora belopp och får bittert ångra den monokultur man odlat upp och som skulle gå i arv till barnen eller säkra en trygg ålderdom.

Så började rykten spridas om att naturskyddad skog var orsaken till att skadeinsekten spreds över landet. SLU genomförde en studie över skyddad natur och drog slutsatsen att det inte förhöll sig så. Det bästa skyddet mot barkborrarna är en artrik skog med hög biologisk mångfald. Skyddade skogar är just det.

Men nu börjar man i panik hugga ner skogar och ger tillstånd till icke godkända bekämpningsmedel i skyddade områden. Alla vet att den biologiska mångfalden är vårt bästa skydd men man agerar som om den kunskapen inte fanns.

https://supermiljobloggen.se/nyheter/icke-g...granbarkborren/


Det där håller jag inte helt med om, för egen del så bekantade jag mig med Granbarkborren efter stormen Gudrun 2005och har sedan dess pratats om på i stort sett varje skogsdag som en skadeinsekt.
det var ungefär då jag blev mer engagerad i det skogliga jobbet här på gården, så hur det var innan vet jag inte riktigt.

Och det där med naturskyddad skog...
Alla skogsägare skulle ut och kolla efter angrepp och hugga bort angripen skog, men i skyddad skog lät man barkborren härja fritt, till frustration för grannar som bara kunde se på hur det spred sig från dessa skogar.
Har inget skyddat område nära mig, men har sett detta ske på en del håll, likadant är det med fastigheter med skogsägare som inte varit aktiva utan har låtit barkborrarna härja fritt, där har grannarna fått en del problem...

För övrigt skall man vara medveten om att saker tar tid i skogen, det är inte som i jordbruket där man sår och skördar under samma år.
Det vi gör nu i skogen påverkar hur det ser ut i skogen om 50 - 100 år...
Samma gäller hur skogen sköttes för 50 årsedan, det påverkar hur det ser ut idag.
Vi har haft regler som tvingade skogsägare till att röja bort allt löv eller spruta bort lövet, idag är det många som släpper fram löv.

Ett exempel på hur regler har förändrats är en granne som berättade...
Hans far fick bidrag till att hugga bort all skog utmed sjön, men han lämnade ett par träd som han tyckte kunde stå kvar, men då fick han snbbt ett brev med hot om vite om han lämnade kvar dessa träd, det var bara att gå och hugga ner dom med.
Idag är det annorlunda och man får inte hugga rent utmed sjön...
Detta var någon gång på -70 -80 talet...
Gunilla T
CITAT (Zixten @ 27-02-2021, 09:19) *
Det där håller jag inte helt med om, för egen del så bekantade jag mig med Granbarkborren efter stormen Gudrun 2005och har sedan dess pratats om på i stort sett varje skogsdag som en skadeinsekt.
det var ungefär då jag blev mer engagerad i det skogliga jobbet här på gården, så hur det var innan vet jag inte riktigt.


Ja, så skrev jag också att granbarkborrens skador främst har uppmärksammats vid stormskadad skog. Här i Mälardalen där jag bor brakade det loss sommaren 2018, man tror att skadedjuren hann föröka sig tre ggr under den långa och varma sommaren. Lägg därtill stressade granar som inte trivs i torka och värme som gör att deras försvarsförmåga försämras så var det bäddat för katastrof. Här är nu naturen full med döda granar och jag undrar om det alls är möjligt att längre odla gran här.

Och det där med naturskyddad skog...
Alla skogsägare skulle ut och kolla efter angrepp och hugga bort angripen skog, men i skyddad skog lät man barkborren härja fritt, till frustration för grannar som bara kunde se på hur det spred sig från dessa skogar.
Har inget skyddat område nära mig, men har sett detta ske på en del håll, likadant är det med fastigheter med skogsägare som inte varit aktiva utan har låtit barkborrarna härja fritt, där har grannarna fått en del problem...


Den eviga konflikten mellan skyddad natur och de som anser att alla skog skall brukas fick näring när barkborrarna anföll. Det är också en djupgående konflikt som handlar om äganderätten. Ingen lär låta sig övertygas men här är länken till SLU som avvisar att det är skyddad skog som orsakar angreppen

https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/4/granba...tbrott-i-stort/

För övrigt skall man vara medveten om att saker tar tid i skogen, det är inte som i jordbruket där man sår och skördar under samma år.
Det vi gör nu i skogen påverkar hur det ser ut i skogen om 50 - 100 år...
Samma gäller hur skogen sköttes för 50 årsedan, det påverkar hur det ser ut idag.
Vi har haft regler som tvingade skogsägare till att röja bort allt löv eller spruta bort lövet, idag är det många som släpper fram löv.


Ja, så är det och jag kan tänka mig att många skogsägare är förbannade och besvikna för att man inte ifrågasatte de "råd" som levererades för 50 år sedan. Monokulturer växte fram för att granen var det träd som växte snabbt och därmed gav avkastning inom en överskådlig framtid. Då kände man inte till klimatförändringar men att mångfald var det bästa skydd både mot bränder och skadeinsekter, det visste man, det är ju en naturlag. Nu när så mycket skog är skadad av bränder och skadedjur så börjar man agera på ett mer eftertänksamt sätt. Löv brinner dåligt, barr är som tändvätska.

Ett exempel på hur regler har förändrats är en granne som berättade...
Hans far fick bidrag till att hugga bort all skog utmed sjön, men han lämnade ett par träd som han tyckte kunde stå kvar, men då fick han snbbt ett brev med hot om vite om han lämnade kvar dessa träd, det var bara att gå och hugga ner dom med.
Idag är det annorlunda och man får inte hugga rent utmed sjön...
Detta var någon gång på -70 -80 talet...


Exakt, dåliga råd men om du följt med i debatten så ser du hur strandskyddet åter är under attack, trots vår nuvarande kunskap - det handlar förstås om äganderätten igen och att den som äger marken även skall ha rätt att använda den som man behagar. Idag har vi ett strandskydd som är till för att skydda känslig natur och som säkrar allmänheten att få ströva runt i vacker natur, oavsett vem som äger marken. Markägare vill fälla träd, bygga bastu, bryggor och pooler vid stränderna och hindra allmänheten att beträda marken.
Gunilla T
Mer än hälften av Europas skogar har de senaste 40 åren drabbats allt värre av klimatrelaterade hot från framför allt stormar, bränder och massförekomst av insekter eller kombinationer av dessa faktorer. Hoten förväntas öka framöver och de nordliga skogarna pekas ut som särskilt känsliga i en ny studie.

https://www.natursidan.se/nyheter/klimatkri...e-varst-i-norr/
Huggorm
Bra, klimatändringarna kanske räddar skogen för oss i Sverige. Om det inte går att odla gran längre kanske vild skog får växa upp istället. Även en vild skog som saknar några av de mest klimatkänsliga trädslagen är ljusår bättre än produktionsskog. Fast det är bara önskedrömmar, skogarna kommer inte släppas lös så länge det går att göra någon som helst förtjänst på dom.
Gunilla T
CITAT (Huggorm @ 03-03-2021, 14:00) *
Bra, klimatändringarna kanske räddar skogen för oss i Sverige. Om det inte går att odla gran längre kanske vild skog får växa upp istället. Även en vild skog som saknar några av de mest klimatkänsliga trädslagen är ljusår bättre än produktionsskog. Fast det är bara önskedrömmar, skogarna kommer inte släppas lös så länge det går att göra någon som helst förtjänst på dom.


Håller så klar med dig om naturskog kontra produktionsskog. Men i klimatförändringens tidevarv har skogen kommit i fokus mer än förut.

51 miljarder ton koldioxidekvivalenter släpper vi ut i atmosfären varje år, den siffran måste ned till noll, helst igår.

Skogsnäringen marknadsför sina produkter som att de skall ersätta produkter som orsakar enorma utsläpp av växthusgaser. Det bästa vi kan göra av träden är att bygga hus av dem, då stannar kolet kvar i väggarna.

Dessutom skall vi flyga på biodiesel, den utredning som Maria Wetterstrand överlämnade till regeringen för att tag sedan. Biodiesel marknadsförs som rester i skogen, toppar och grenar. Det låter ju trevligt att skogsbrukets rester kan göra nytta någonstans.

Men den som är det minsta insatt i ekonomin runt detta inser snabbt att skogens rester inte räcker att hålla ett enda flygplan i luften under ett år, vi blir lurade. Palmolja är annars den produkt som är ytterst lämplig att blanda i flygbränslet för att minska utsläppen, bara det att då krävs snabbavverkning av mera regnskog för att ge plats för palmoljeodlingar. Det är alltid nettoeffekten som avgör vad som är framgångsrikt eller inte.

Det är komplicerat och vi blir lurade eftersom varenda intressent marknadsför sina egna produkter men berättar endast en del och man räknar kallt med att ingen synar korten.

Jag frågade faktiskt Annie Lööf vid senaste valet hur hon får ihop ekvationen med att vi gott kan flyga mera med gott samvete genom att använda skogen som flygbränsle. Fick ett mumbo jumbo svar - förstås. Nettoeffekten låtsades hon inte om.
Huggorm
Ja, så är det. Skogen räcker inte till allt det man vill ta ifrån den. Och tar man "grot" för att göra biodiesel av så tar man ju viktiga näringsämnen från skogen och försämrar tillväxten. Om man kan ta fram ett sätt att odla tång eller liknande i Östersjöns övergödda vatten kanske det kunde ge lite, men skogarna har inte det som krävs.
Gunilla T
Trots alla vackra ord, förskönande omskrivningar och tvingande lagstiftning ser det ut så här när vår natur skövlas, om och om igen. Kan man begå större övergrepp än såhär?

https://skyddaskogen.se/skydda-skogen-polis...aldighetskalla/
Gunilla T
Den artrika skogen vid Månsberget i Karlstad skall avverkas till förmån för ett nytt shoppingcenter.

Hur är det möjligt att vi beter oss så fullständigt irrationellt till den accelererande klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald? Vår generation är inte blygsamma så det stör när vi tillskansar oss fördelar idag men överlåter kostnaderna till kommande generationer som inte har någon rösträtt idag.

De flesta av oss har barn och i min ålder även barnbarn, har människan förlorat förmågan att tänka långa tankar?

https://supermiljobloggen.se/dumheter/karls...shoppingcenter/
Gunilla T
Svenska kyrkan förbereder en avverkning av sin skog i Sörmland trots att platsen är välkänd för sitt tjäderspel. Inget verkar vara heligt för kyrkan heller.

https://skyddaskogen.se/avverkning-intill-t...ats-i-sormland/
Huggorm
Jag minns knappt när jag såg tjäder senast här på västkusten. När jag växte upp under 80-talet såg man dom ibland, men inte numera. Antar att det beror på att det växt igen med gran överallt, det finns inga miljöer för tjädrarna längre. När jag är i Norrlands ser jag dom ofta, men där finns också mycket mera tallskog.

För övrigt har det nu gallrats vid sidan av torpet där jag växte upp. Just där var det nästan enbart hällmark, myrar och enstaka fickor med skog dit det var svårt och olönsamt att komma med skogsmaskiner, så det var aldrig planterat där. Det hade växt upp av sig själv för ~100 år sedan när man slutade gå med korna på skogen. Nu ser det ut som fan, enorma körskador i den blöta jorden och området är helt förstört. Och markägaren förlorade nog pengar på saken för det blev bara ett lastbilslass med timmer och lastbilen körde in mitt i den värsta tjällossningen och förstörde vägen fullständigt. Måste kostat enorma summor att laga den bit som nu är fixad, men den sista kilometern ser fortfarande ut som Verdun i WW1.
Gunilla T
En sorglig beskrivning Huggorm och det hemska är att det inte är några enstaka olyckor utan att det sker hela tiden, överallt i vår natur. Dessa körskador är sår som naturen aldrig helt kan läka.

Här där jag bor skövlas det varje år längs vägen, kalhyggen med enstaka döda träd som står kvar, ser spöklikt ut med träden och den sönderkörda marken. Vi äger marken och skogen där vi bor så vi behöver inte vakna upp en morgon och betrakta förödelsen men några kilometer härifrån har två hus fullständigt omringats av kalhyggen nu i vinter. Hela omgivningen ser ut som ett slagfält

Konflikten handlar om äganderätten där många anser att det man äger får man göra vad man vill med. Den andra sidan anser att just naturen tillhör alla, även djurlivet som lever där och att man bör visa hänsyn, bruka men inte skövla.

Och nu skall vi satsa på biobränsle vilket inte är möjligt, skogen, trots alla plantager räcker inte till.
Gunilla T
Nu lämnar Sveaskog den kritiserade reklamkampanjen. Inget sjumila kliv men ett steg i rätt riktning. Det är ingen orimlig begäran att svenska folket skall få information som står på saklig grund när det gäller skogens roll i klimatförändringarna. Det är allas vår framtid som står på spel och då bör vi slippa finansierade partsinlagor vars uppgift är att dölja vad som pågår. Källkritiken är fortfarande bristfällig.

https://www.natursidan.se/nyheter/sveaskog-...rad-pr-kampanj/
Gunilla T
I Sverige sker ingen avverkning för biobränslets skull säger landsbygdsministern. Hon framhåller att det endast handlar om restprodukter - grot. Ett rent lögnaktigt påstående.

https://www.dn.se/sverige/svenska-trad-elda...isterns-loften/

Artikeln bakom betalvägg men kan läsas gratis fram till 25 april.

https://www.dn.se/sverige/har-huggs-skog-ne...ma-svenska-hem/
Gunilla T
Konflikten om skogen och bioenergin fördjupas, greenwashing i stället för vetenskap.

https://www.natursidan.se/nyheter/sverige-o...e-eus-taxonomi/
Gunilla T
"Vi är trötta på tomma ord, siffertrix, rapporter och ambitioner om utredningar. Skogar med hög bevarandestatus kan aldrig bevaras om Sveaskog inte slutar avverka dem. Sveriges sista naturskogar måste skyddas nu, för de kan inte återplanteras sen.

Vad ni gör spelar roll, ni måste bestämma vilken roll ni vill ha"


https://www.dn.se/debatt/sveriges-sista-nat...rplanteras-sen/
Gunilla T
"Biologisk mångfald – det innebär många arter av olika slag. Många individer av arterna gör att arten överlever. Så småningom dör arten ut, om antalet individer av arten är för litet. Arten kan inte föröka sig om det är för svårt att hitta en artfrände, om artfränden bor på andra sidan av en väg som arten inte kommer över. Vägar och annat utnyttjande av platser där arterna lever, alltför små reservat, som är isolerade från varandra, klimatförändring, invasiva arter, nedsmutsning och förgiftning orsakar idag den snabba artdöden. Mer än 35000 av världens växt- och djurarter är på gränsen till utrotning. Idag den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag."

https://skyddaskogen.se/biologisk-mangfald-...ntas-fortsatta/
Gunilla T
..och så föll skogen vid tjäderns spelplatser, mitt under pågående tjäderspel.

https://skyddaskogen.se/skogssallskapet-bro...jaderspelplats/
Huggorm
Det kommer bara bli värre. Timmerpriserna i bland annat USA har skjutit i höjden och Sverige exporterar så mycket virke att det blivit brist här hemma. Efterfrågan kommer nog inte påverka den svenska skogen på någon bra vis. sad.gif
Gunilla T
Jag vet inte vad som orsakat denna enorma prisuppgång på virke i USA men uppenbarligen är det virkesuppköparna som kammar hem vinsterna och inte skogsägarna.

All denna intensiva marknadsföring om vad skogen skall bidra med för att minska fossila utsläpp och samtidigt fungera som kolsänka är en ful lögn. Vi skall flyga med större inslag av biobränsle, bilarna skall tankas med biobränsle och allt annat som skogen skall räcka till, ekvationen går inte ihop. En skog som avverkas är ingen kolsänka, faktiskt tvärtom.
Detta är en "enklare" version av forumet. För att se forumet med formatering och bilder kan du klicka här.
       
Copyright © 2011 Odla.nu. All rights reserved.
          
Startsida    Frågor & svar    Bloggar    Kalender    Köp & sälj    Forum    Kontakt & Info    Länkar    Vykort
 
Inne   Ute   Balkong och uterum   Växthus   Växtlexikon