Certifierad Trygg e-handel

Sökresultat för

Produkter

  Kategorier

   Visa alla resultat

   Sökresultat för

   Produkter

    Kategorier

     Visa alla resultat
      

     Välkommen som gäst ( Logga in | Registrera )

     Användarvillkor
     Var vänlig och läs igenom användarvillkoren noggrant innan du fortsätter.
        
     Om du godkänner villkoren och vill registrera dig i forumet med dess tillhörande tjänster markerar du rutan "Jag godkänner användarvillkoren" och klickar på "Nästa".

     Om du vill avbryta klickar du på "Bakåt" i din webbläsare.

     Användarvillkor
     Forumet med dess tillhörande tjänster på Odla.nu är endast till för prenumeranter på vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Är du inte redan prenumerant på nyhetsbrevet blir du det automatiskt i och med din registrering. Mer om nyhetsbrevet kan du läsa här!

     Odla.nu som levererar den här tjänsten, har rätt att ändra, modifiera, tillägga eller ta bort delar av dessa villkor. Det är ditt ansvar som användare att fortlöpande informera dig om eventuella förändringar av villkoren.

     Som användare godkänner du användarvillkoren och kommer ej att publicera material som strider mot villkoren eller svensk lag.

     Har du frågor eller synpunkter på dessa användarvillkor ber vi dig vänligen att kontakta oss via någon av våra kontaktvägar t.ex. via forum@odla.nu.

     Regler för tjänstens olika delar

     - I Forumets trädgårdsavdelningar får endast diskussioner föras inom de ämnen som anges under respektive rubrik.

     - I Forumets avdelning Allmänt -> Småprat får alla typer av diskussioner föras under förutsättning att de inte i övrigt strider mot användarvillkoren eller svensk lag.

     - I Albumen får endast trädgårds-, växt-, odlings-, djur-, och naturrelaterade bilder läggas in.

     - Vid användande av tjänstens interna meddelandefunktion (PM) gäller samma regler som för e-post. Odla.nu tar inget ansvar för användandet och har ingen möjlighet att granska eller ställa någon till svars för innehållet i de meddelanden som skickas mellan medlemmarna.

     Ansvar för innehållet på tjänsten

     Vi gör ingen förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig i Forumet eller Albumen på Odla.nu.

     Du svarar själv för det du publicerar. Odla.nu ansvarar inte för något innehåll som du skapar eller lägger ut på tjänsten. Du som medverkar genom ditt medlemskap ansvarar själv för innehållet och du kan alltså ställas till svars för detta.

     Den information du lägger ut vid användandet av tjänsten, i form av text och bilder skall vara på svenska, engelska eller de nordiska språken och får inte strida mot användarvillkoren eller svensk lag.

     Informationen som läggs in vid användandet av tjänsten får t.ex. inte innehålla eller omfatta något av följande:

     - Diskriminering.

     - Kränkningar eller hot mot personer eller grupper av personer, obsceniteter eller stötande material eller annat oförenligt med god nätetikett.

     - Brottslig verksamhet eller uppmaning till brott.

     - Brott mot tystnadsplikt.

     - Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi.

     - Utpekande av andra personer som brottsliga eller annat förtal.

     - Brott mot GDPR. Intrång i annans privatliv. T.ex. adresser, telefonnummer och e-postadresser. Det innebär bland annat att du under inga omständigheter i Forum eller Album får lägga ut kopior av e-postmeddelanden eller personliga meddelanden från tjänstens interna meddelandetjänst (PM) som du fått från annan medlem eller utomstående om du inte har dennes uttryckliga tillstånd att publicera materialet.

     - Reklam för kommersiella produkter, tjänster eller företag. Med reklam avses i detta fall inte omnämnande av produkter, tjänster eller företag inom trädgårdsbranschen i forumets trädgårdsavdelningar när ett omnämnande är relevant för en pågående diskussion. I forumets avdelning; Allmänt -> Småprat är även ett omnämnande av produkter, tjänster eller företag inom andra branscher tillåtet när ett omnämnande är relevant för en pågående diskussion. Vid tveksamma fall för vad som kan räknas som "relevant för en pågående diskussion" har Odla.nu full beslutanderätt.

     - Information eller reklam om pyramidspel, piratkopiering, kabel/satellit/tv-hack.

     - Material som är skyddat av copyright om denna inte ägs av dig själv eller Odla.nu.

     Vi har möjlighet att radera material som bryter mot användarvillkoren, och kommer, om det visar sig vara nödvändigt att göra detta så fort som möjligt efter att det har kommit till vår kännedom.

     Om du upptäcker information, inlägg eller bilder som du anser klart bryter mot användarvillkoren kan du göra en anmälan till forum@odla.nu.

     Om du gör en anmälan bör du skicka med kopia av, eller referens till materialet som bryter mot användarvillkoren samt uppgift om vem som lagt ut densamma.

     Odla.nu har rätt att i efterhand granska all information som läggs ut i Forum och Album samt ta bort information, inlägg eller bilder som strider mot användarvillkoren.

     Dina användaruppgifter

     Dina användar- och medlemsuppgifter kommer inte att ges ut eller säljas till tredje part. Användar- och medlemsuppgifterna kan dock överföras till nya ägare av tjänsten vid en eventuell försäljning av densamma.

     Du är själv ansvarig för att till Odla.nu ange korrekta användaruppgifter om dig själv när du registrerar dig som medlem. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan.

     Du får inte använda andra medlemmars uppgifter för att logga in på en server eller ett konto som inte är avsett för dig som användare.

     Det är bara du som får använda ditt konto på Odla.nu. Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan använt det, med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut och att ditt konto inte används felaktigt.

     Vill du avsluta ditt användarkonto raderar vi på begäran alla dina personliga uppgifter och ditt album (om det finns några bilder i det). Vi raderar dock aldrig några inlägg i Forumet eftersom detta förstör innehållet och förståelsen av diskussionerna som förs och förts i de olika trådarna, dock kan vi på begäran avidentifiera avsändaren.

     Samtycke enligt GDPR

     Företaget OdlaNu i Sverige AB som står bakom Odla.nu värnar om din personliga integritet. Vi följer självklart de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett fåtal personer som har särskild behörighet och som arbetar direkt med den här tjänsten har tillgång till dina lämnade uppgifter.

     För att du ska kunna använda den här tjänsten måste vi behandla vissa personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med GDPR. Genom att du registrerar dig som medlem samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som anges nedan. Om du inte samtycker till behandling av dina personuppgifter får du inte använda tjänsten och vi ber dig därför att inte registrera dig.

     Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:

     - Inloggning och anslutning till respektive användarkonto.
     - Marknadsundersökningar för utveckling av tjänsten.
     - Vårt kostnadsfria nyhetsbrev som är kopplat till tjänsten.

     Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part. Tredje part kommer aldrig att kunna skicka ut reklam direkt till medlemmar på Odla.nu.


     Om inget annat anges är Adlibris AB personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via denna tjänst. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter.


     Cookies

     Tjänsten utnyttjar så kallade cookies för att hålla information om de enskilda användarnas aktiviteter och underlätta användandet av tjänsten. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar sidor som använder cookies. Detta kan dock medföra att du inte kan utnyttja tjänsten till fullo.

     Brott mot användarvillkor, missbruk och avstängning

     Brott mot användarvillkor eller missbruk av våra tjänster innebär att Odla.nu har rätt att stänga av och/eller radera medlemmens konto utan förvarning.

     Om vi görs uppmärksamma på att en medlem upprepat missköter sig, skickar vi dessutom en anmälan till användarens Internetleverantör. Dessa har stränga regler för vad deras kunder får och inte får göra när de är uppkopplade via deras tjänster. Bryter man mot dessa regler blir man normalt kontaktad av sin Internetleverantör och i värsta fall avstängd.

     Om den information du publicerat på Odla.nu skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller på annat sätt är du skyldig att hålla portalansvarig och samarbetspartners till Odla.nu skadeslösa.

     Ändringar av tjänsten

     Funktioner i tjänsten kan bytas ut och/eller förändras, utan att du kan göra tjänsteleverantören ansvarig för konsekvenserna av sådana förändringar.

     Ansvarsfriskrivning

     Tjänsten används helt på egen risk. Odla.nu tar inget ansvar för inlägg i Forumet ej heller innehållet i de enskilda Albumen, varje användare ansvarar för sitt eget material. Vi tar inget ansvar eller ger några garantier för riktigheten eller användbarheten i det som skrivs. Det som skrivs i Forumet uttrycker skribentens åsikter vilket inte nödvändigtvis är detsamma som Odla.nu:s.

     Odla.nu är under inga omständigheter ansvariga för skador eller förluster, indirekta eller direkta skador eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga att använda tjänsten.

     Gällande rätt och domstol

     Dessa regler och villkor skall bedömas enligt svensk rätt och tvist i anledning av dem skall prövas av svensk allmän domstol.
     Enkel version Datum och tid: 18-07-2024, 21:07
            
               
     Startsida    Frågor & svar    Bloggar    Kalender    Köp & sälj    Forum    Kontakt & Info    Länkar    Vykort
      
     Inne   Ute   Balkong och uterum   Växthus   Växtlexikon